کتاب پلیمرهای هوشمند و کاربردهای آن‌ها

کتاب پلیمرهای هوشمند و کاربردهای آن‌ها
نویسندگان: Maria Rosa Aguilar Julio San Román
سال چاپ: ۲۰۱۴ ناشر:

Woodhead Publishing بخش اول: تمرکز بر انواع پلیمرها شامل پلیمرهای پاسخگو به دما، pH، نور و آنزیم بررسی پلیمرهای حافظه شکلی، هیدروژل های پلیمری هوشمند و سیستم های پلیمری خود ترمیم شونده بخش دوم: کاربردهای پلیمرهای هوشمند نظیر بسترهای هوشمند مدرن پلیمری برای مهندسی بافت، نانو حامل‌های پلیمری هوشمند برای دارو رسانی، استفاده از پلیمرهای هوشمند در دستگاه های پزشکی و کاربردهای زیست فناوری بخش سوم: استفاده از پلیمرهای هوشمند برای کاربردهای نساجی، بسته بندی و ذخیره سازی اطلاعات نوری

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*