پلیمرهای هادی الکتریسیته

پلیمرهای هادی الکتریسیته
از آغاز توسعه تمامی انواع سیستم های پلیمر – رزین این سیستم ها کاربردهای گوناگون و شگفت آوری داشته اند.تقریبا تمام رزین های تجاری موجود عایق الکتریکی هستند و در جاهایی به کار می روند که به خواص نارستیی خوبی نیاز باشد.

برای هادی کردن پلیمرها سه روش وجود دارد:
1- در نظر گرفتن زنجیر اصلی نیمه هادی برای پلیمرها و ایجاد زنجیر اصلی پلیمر با الکترون های آزاد که بارها را شبیه به فلزات انتقال دهند؛
2- قرار دادن پوشش هادی الکتریسیته بر روی سطح پلیمر؛
3- اضافه کردن ماده هادی الکتریسیته به آمیزه پلیمری؛

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*