Chemical جوهرهاي فلكسوي جديدي براي بسته بندي مواد غذايي معرفي كرد

شرکت Sun Chemical اعلام كرد كه توليد جوهر هاي جديد SolarFlex LED را آغاز كرده است. اين جوهر هاي جديد فلكسوي UV-LED داراي عملكرد بالايي بوده و جهت چاپ بر روي فيلم هاي منعطف و برچسب ها مناسب هستند.

اين جوهر هاي جديد با قوانين مربوط به بسته بندي مواد غذايي مطابقت دارند. SolarFlex LED بر پايه SolarVerse (خمير هاي با رنگدانه بالا و ويسكوزيته پايين جهت جوهر هاي فلكسو UV پز) مي باشد. به دليل استفاده از شروع كننده هاي نوري M-Cure ، جوهر هاي SolarFlex LED به سرعت سخت مي شوند و اين اطمينان حاصل مي شود كه در پرس هاي با سرعت بالا بسرعت سخت شوند. اين جوهر با قوانين مربوط به بسته بندي مواد غذايی، دارويی، تنباكو و مواد آرايشي به طور كامل مطابقت دارند.

SolarFlex LED قابليت چاپ عالي، انتقال جوهر عالي و خواص كف كم را در بيشتر فرآيند هاي پرس ايجاد مي كند. اين جوهر ها داراي چسبندگي بسيار خوبي مي باشند و اين اجازه را مي دهند كه چاپگر ها را بتوان جهت محدوده گسترده اي از زيرآيند هاي پلاستيكي استفاده كرد. به گفته Mark Walkling مدير محصولات بسته بندي شركت Sun Chemical ، در گذشته انتقال از جوهر هاي استاندارد UV پز به جوهر هاي مناسب براي صنايع بسته بندي مواد غذايي به معني كاهش چسبندگي و كاهش كيفيت چاپ بوده است. اما فناوري پيشرفته SolarFlex LED با حفظ خواص جوهر شامل كيفيت چاپ و چسبندگي براي كاربرد هاي غذايي نيز مناسب مي باشد.

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*