اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۵ دی

طلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۵ دی ماه

۱۳۹۶

 

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 528 46,706 نقدی 140118 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله 198 37,742 نقدی 113226 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 418 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52505UV درجه 1 پتروشیمی جم 66 39,073 نقدی 117219 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 220 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF – E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 88 33,662 نقدی 40394 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 700 17,316 نقدی 20779 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF – S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 29,922 نقدی 35906 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 27,705 نقدی 33246 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 66 31,168 نقدی 37401 عمده عادی
پلی اتیلن سبک OFF – PEWAX درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 21,230 نقدی 63690 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 10 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – HI0500 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 30 23,442 نقدی 70326 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 34,098 نقدی 102294 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 20 27,592 نقدی 82776 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF – 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 286 38,360 نقدی 115080 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF – BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 550 36,789 نقدی 441468 عمده عادی

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*