اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ اسفندماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ اسفندماه

۹۶

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65,539 نقدی 196617 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 800 53,965 سلف 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52,346 نقدی 57580 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51,353 نقدی 56488 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,500 51,353 سلف 56488 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 210 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 792 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 49,793 نقدی 54772 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 50,640 نقدی 55704 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 55,103 نقدی 60613 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 65,290 نقدی 195870 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 120 49,812 نقدی 54793 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 51,353 نقدی 56488 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 56,718 نقدی 62389 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 68,739 نقدی 206217 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 84 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,500 53,965 سلف 59361 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 52,534 نقدی 57787 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 51,353 نقدی 56488 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 52,534 نقدی 57787 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 2,520 54,388 نقدی 59826 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 168 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,920 54,388 نقدی 59826 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 53,965 نقدی 59361 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 440 62,733 نقدی 69006 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 59,980 نقدی 65978 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 59,980 نقدی 65978 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 61,081 نقدی 67189 عمده عادی

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*