صادرات محصولات پتروشیمی به مرز 11 میلیارد دلار رسید

مجتمع های پتروشیمی کشورتا پایان بهمن ماه امسال بیش از 20 میلیون و دویست و هفت هزار تن محصول به ارزش 10 میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون دلار را صادر کردند.

به گزارش پپنا، درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیش از 10 میلیون و صد و نود و سه هزارتن محصول به ارزش 5 میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون دلارصادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 5 میلیون و پانصد و بیست و شش هزار تن محصول به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین تا پایان بهمن ماه، درسایر مناطق، بیش از 4 میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزارتن محصول به ارزش 2 میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از 2 میلیون و ششصد و سی و پنج هزارتن و پتروشیمی نوری ازنظرارزش با بیش از یک میلیارد و یکصد و شصت و چهارمیلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان بهمن ماه امسال به خود اختصاص دادند.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از 1میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تن صادرات توانست بیش از 942 میلیون دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از یک میلیون تن محصول را به ارزش بیش از 367 میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود اختصاص داد.

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*