پتروشیمی

کاربردهای صنعت پلیمر

صنعت پلیمری, پلیمر, پتروشیمی, هیدروکربن ,میعانات گازی, پلاستیک ,مواد شیمیایی, سلولز, پروتئین ,محصول پلیمری