پلاستیک های پرمصرف

6- پلی استایرن (PS)

 پلی استایرن (PS) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و

2- پلی اتیلن سبک (LDPE)

پلی اتیلن سبک (LDPE) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و