پلی اتیلن ترفتالات (PET), کد گریدهای پلی اتیلن ترفتالات: BG821، BG825، TG641، BG781 گریدهای پلی اتیلن ترفتالات (PET): پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری، پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف پلی استر

۹- پلی اتیلن ترفتالات (PET)

 پلی اتیلن ترفتالات (PET) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 IV=0.64 دیتاشیت
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 IV=0.82 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) TG645 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG732 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 IV=0.78 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG841 دیتاشیت
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG845 دیتاشیت
پلی اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright دیتاشیت

ادامه مطلب
پلى وينيل كلرايد (PVC) گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى پلی وینیل کلراید (PVC) S65 دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیونی پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیونی دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) 741 امولسیونی دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) 701 امولسیونی دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) 703 امولسیونی دیتاشیت پلي وينيل كلرايد (PVC) E7244 پلى وينيل كلرايد (PVC) S57 پلی وینیل کلراید (PVC) EM 2070 امولسیونی دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 امولسیونی دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 دیتاشیت پلی وینیل کلراید (PVC) 80 پلی وینیل کلراید (PVC) 100 پلی وینیل کلراید (PVC) 102 پلی وینیل کلراید (PVC) 104 پلی وینیل کلراید (PVC) 106 پلی وینیل کلراید (PVC) 108 پلی وینیل کلراید (PVC) 110 پلی وینیل کلراید (PVC) 115 پلی وینیل کلراید (PVC) 120 پلی وینیل کلراید (PVC) 129 پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ruaaian پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 پلی وینیل کلراید (PVC) A پلی وینیل کلراید (PVC) C پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 پلی وینیل کلراید (PVC) D پلی وینیل کلراید (PVC) E پلی وینیل کلراید (PVC) welding cable sheathing

۸- پلی وینیل کلراید (PVC)

پلی وینیل کلراید (PVC) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیونی
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیونی دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 امولسیونی دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 امولسیونی دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 امولسیونی دیتاشیت
پلي وينيل كلرايد (PVC) E7244
پلى وينيل كلرايد (PVC) S57
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 2070 امولسیونی دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 امولسیونی دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 دیتاشیت
پلی وینیل کلراید (PVC) 80
پلی وینیل کلراید (PVC) 100
پلی وینیل کلراید (PVC) 102
پلی وینیل کلراید (PVC) 104
پلی وینیل کلراید (PVC) 106
پلی وینیل کلراید (PVC) 108
پلی وینیل کلراید (PVC) 110
پلی وینیل کلراید (PVC) 115
پلی وینیل کلراید (PVC) 120
پلی وینیل کلراید (PVC) 129
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ruaaian
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10
پلی وینیل کلراید (PVC) A
پلی وینیل کلراید (PVC) C
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1
پلی وینیل کلراید (PVC) D
پلی وینیل کلراید (PVC) E
پلی وینیل کلراید (PVC) welding cable sheathing
   

ادامه مطلب
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

۷- اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 دیتاشیت
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) N50 دیتاشیت
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) N70
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) N80
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10417
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10715
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10720
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10730
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10733
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 90913 قائد بصیر
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) HI 121 High Heat
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) N 10
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) N 40
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10620
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10442
اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) 10210
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 2340 HR مقاوم به حرارت

ادامه مطلب
انواع پلی استایرن (PS): پلی استایرن معمولی (GPPS)، پلی استایرن مقاوم به ضربه (ضربه پذیر) (HIPS)، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، گریدهای پلی استایرن (PS): گرید 1540، 7240، 0150 ،50، 1460

۶- پلی استایرن (PS)

 پلی استایرن (PS) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 کریستال دیتاشیت
پلى استايرن معمولى (GPPS) 1460
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 دیتاشیت
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طـه
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 هایمپک دیتاشیت
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 هایمپک
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 high impact
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 high impact- کره
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 high impcat- کره
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850

ادامه مطلب
کد گریدهای پلی پروپیلن کوپلیمر: MR230C, RP270G, RP340N, EP440L, EP548R, EPC40R, EPD60R, J740, M1600, ZB332L, گریدهای پلی پروپیلن کوپلیمر (PP co): پلی پروپیلن کوپلیمر گرید تزریق (گرید تزریقی)، پلی پروپیلن کوپلیمر گرید بادی، پلی پروپیلن کوپلیمر گرید لوله

۵- پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

 پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S پلی پروپیلن شفاف دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340R دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340N رندوم کوپلیمر دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPC40R R40 دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270G رندوم کوپلیمر دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 332C دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPD60R R60 دیتاشیت
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS30R
 

ادامه مطلب
کد گریدهای پلی پروپیلن هموپلیمر: C30S, Z30S, V30S, HP550J, HP332L, HP332C, HP525J, HP552R, HP510L, PYI220, PYI250, SF060, FI160, RG1104K, RG1102XK, RG1101XP, RG1102L, RG1101S, RG1101XS, RG1101P

۴- پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

 پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500P دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G قالبگیری تزریقی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 N دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J رافیا دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T301 S
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S دیتاشیت
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 515MA دیتاشیت
 

ادامه مطلب
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE), 209AA, 209KJ, 220AA, 220KJ گریدهای پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE): پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم

۳- پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) M500026 دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 38504 دورانی دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LL0220AA فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LL0220KJ فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22402 مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LL0209AA دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0209KJ فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501 دیتاشیت
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 27402 لرستان

ادامه مطلب
کد گریدهای پلی اتیلن سبک: LF0190, LF0200, LH0075, 2420H, 2420D, 2101TN47, 2100TN00, 2102TX00, 1922T, LP0470, 2004TC37 گریدهای پلی اتیلن سبک (LDPE): پلی اتیلن سبک گرید تزریقی، پلی اتیلن سبک گرید فیلم، پلی اتیلن سبک گرید تزریق

۲- پلی اتیلن سبک (LDPE)

پلی اتیلن سبک (LDPE) ،یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.  

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D فیلم دیتاشیت
 

ادامه مطلب
کد گریدهای پلی اتیلن سنگین: EX3, EX5, EX2, 7000F, CRP100N, 5620EA, 52518, 0035, BL3, 60507, HI500, I3UV, I4UV, 60505, MF3713, 5030, 5020, 4440EA, 3840UA,گریدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE) پلی اتیلن سنگین گربد فیلم, پلی اتیلن سنگین گربد لوله, پلی اتیلن سنگین گربد تزریق, پلی اتیلن سنگین گربد بادی, پلی اتیلن سنگین گربد دورانی, پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی, فیلم, لوله, تزریق, بادی, دورانی,DotNetNuke,DNN

۱- پلی اتیلن سنگین (HDPE)

پلى اتيلن سنگين (HDPE)، یکی از پلاستیکهای پرمصرف پلیمری می باشد. برای مشاهده و دانلود دیتاشیت توضیحات و مشخصات فنی مواد پلیمری این دسته، روی پلیمر مورد نظرتان کلیک نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد توضیحات مشخصات فنى
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3713 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ PE-80 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP 100 پایپ PE-100 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 دیتاشیت
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 PE-100 سابیک-Sabic
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE-100 بروج
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502

ادامه مطلب
محصولات
تصاویر