گزارش مقایسه ای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ در بورس کالای ایران

رسد مشخص کردن کف عرضه برای تمامی گروه های کالایی و توسط شورای رقابت موجب حفظ عرضه ها در حجم های بالا و افزایش نسبت به سال گذشته شده است. تعیین کف عرضه ها کمک بسیار مهمی در جهت تعادل بازار محصولات پتروشیمی بوده است.
سید جواد موسوی؛ کارشناس بورس محصولات پتروشیمی     همانطور که در نمودار مشخص است، حجم عرضه های مواد پلیمری در چهار ماه اول سال 96 برابر با یک میلیون و 364 هزار و 155 تن بوده که در مقایسه با حجم یک میلیون و 106 هزار و 267  تنی سال قبل افزایشی برابر با 257 هزار و 888 تن را نشان می دهد، که قابل توجه است. اختلاف عرضه های دو سال در فروردین ماه برابر با 10 هزار تن بود و این اختلاف در اردیبهشت ماه به بالای 100 هزار تن رسیده و در خرداد ماه اختلاف عرضه های دو سال بیشتر شده و به بیش از 200 هزار تن رسیده است.   در تیر ماه هم حجم عرضه های سال جاری بیش از 55 هزار تن از سال گذشته بیشتر بوده تا اختلاف عرضه های دو سال باز هم بیشتر شود. این آمار نشان از بهبود اوضاع عرضه ها در سال جاری به نسبت به سال گذشته دارد و اقدام بسیار مناسبی در جهت کمک به بازار است، این افزایش محسوس حجم عرضه ها نتیجه اقدام بسیار مناسب شورای رقابت مبنی بر تعیین کف عرضه برای تمامی گروهای کالایی است.     همانطور که در نمودار مشخص است، در فروردین ماه حجم کل عرضه در سال 96 برابر با 282 هزار و 355 تن بود که در مقایسه با حجم 271 هزار و 868 تن بیش از 10 هزار تن افزایش را نشان می داد. حجم عرضه های دو سال در فروردین ماه بسیار به هم نزدیک بوده است.   در اردیبهشت ماه حجم کل عرضه های سال چاری برابر با 337 هزار و 879 تن است که نسبت به فروردین سال جاری 55 هزار تن بیشتر است. همچنین اگر این آمار نسبت به اردیبهشت 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال گذشته در این ماه 239 هزار و 522 تن بوده است و عرضه های سال جاری 98 هزار تن بیشتر از سال گذشته است.   افزایش حجم عرضه های ماهانه در سال 1396 در خرداد ماه نیز ادامه داشته و حجم عرضه ها با افزایش قابل توجه و 78 هزار تنی نسبت به اردیبهشت سال جاری مواجه شد که برابر با 24 درصد افزایش است. اگر حجم عرضه های خرداد سال جاری با خرداد سال 95 سنجیده شود مشاهده می شود که حجم عرضه های سال جاری 94 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و از 322.354 تن در سال گذشته به 416.326 تن در سال جاری رسیده است.   در تیر ماه سال جاری حجم عرضه ها نسبت به خرداد ماه کاهش یافت که به دلیل کاهش تعداد هفته های معاملاتی نسبت به خرداد است زیرا در خرداد 5 هفته معاملاتی وجود داشت و به همین دلیل بیشترین حجم عرضه های سال جاری ثبت شد. حجم عرضه های تیر ماه سال جاری با وجود کاهش 357 هزار تن بود که در مقایسه با حجم عرضه های تیر ماه سال گذشته 55 هزار تن افزایش را تجربه کرده است و برابر با 20 درصد افزایش عرضه است.   این افزایش عرضه در چهار ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته در جهت کمک به تعادل بازار محصولات پلیمری بسیار مناسب بوده است، به نظر می رسد مشخص کردن کف عرضه برای تمامی گروه های کالایی و توسط شورای رقابت موجب حفظ عرضه ها در حجم های بالا و افزایش نسبت به سال گذشته شده است. تعیین کف عرضه ها کمک بسیار مهمی در جهت تعادل بازار محصولات پتروشیمی بوده و از ایجاد بحران ها بسیار جلوگیری کرده است، زیرا تمامی تولید کنندگان را متعهد به عرضه حجم خاصی از محصول در هر هفته می کند.   انتقاداتی در گزارش های پیشین به نحوه عرضه چند گروه خاص وارد بود که بعد از تولید و عرضه گرید پلی پروپیلن شیمیایی MR230C توسط مارون در دو هفته اول مرداد ماه اوضاع این گروه تا حدی بهبود پیدا کرد. در حال حاضر تنها گروهی که دچار بحران شده است Pet گرید بطری است که در دو هفته اول مرداد ماه با کاهش حجم عرضه ها و افزایش عمده تقاضا مواجه بوده است و امید است هر چه زودتر تدابیری در جهت افزایش حجم عرضه ها اندیشیده شود.   در کل آمار عرضه های سال جاری به نسبت به سال گذشته بسیار امیدوار کننده است و می توان از تعادل موجود در روند معاملاتی بیشتر گروه های کالایی متوجه شد.   2. تقاضا     همانطور که در نمودار مشخص است، حجم کل تقاضا در مجموع چهار ماه اول سال جاری کمتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در چهار ماه امسال یک میلیون و 632 هزار و 959  تن بوده که در مقایسه با حجم دو میلیون و 210 هزار و 380 تنی سال گذشته کاهشی بیش از 577 هزار تن را نشان می دهد، که قابل توجه است.   البته باید ذکر کرد که تفاوت تقاضا در فروردین ماه بین دو سال 96 و 95 برابر با 448 هزار تن بود که بسیار قابل توجه بوده و بعد از انجام معاملات اردیبهشت ماه این تفاوت تقاضای دو سال به 290 هزار تن کاهش یافته بود، حال این اختلاف در خرداد ماه هم کاهش یافته و اختلاف بین حجم تقاضای سه ماهه اول دو سال به 229 هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر یعنی حجم تقاضای خرداد سال جاری 61 هزار تن بیشتر از خرداد ماه سال گذشته بوده است.   در ادامه و در تیر ماه سال گذشته تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده و بیش از 348 هزار تن از تقاضای تیر ماه سال جاری بیشتر بوده است که اختلاف بسیار فاحشی است و نشان از التهاب شدید بازار در تیر ماه سال گذشته دارد زیرا این در حالی بوده است که حجم عرضه های سال گذشته کمتر از امسال بوده و در مقابل حجم تقاضای سال گذشته حدودا دو برابر تیر ماه سال جاری بوده است.     فروردین ماه: در این ماه حجم کل تقاضا در سال جاری برابر با 288 هزار و 674 تن بوده است که در مقایسه با حجم 737 هزار و 187 تنی فروردین 95 کاهشی 448 هزار تنی را نشان می دهد.   اردیبهشت ماه: در این ماه اوضاع بسیار با فروردین متفاوت بود، از طرفی حجم تقاضا افزایش بسیار خوبی نسبت به فروردین سال جاری پیدا کرده بود و از طرف دیگر از اردیبهشت سال گذشته نیز بیشتر بود. بدین ترتیب حجم کل تقاضای اردیبهشت ماه سال جاری برابر با 440 هزار و 828 تن بوده که در مقایسه با حجم 283 هزار و 180 تنی اردیبهشت 95 افزایشی 157 هزار تنی داشته است. از طرفی هم نسبت به فروردین ماه سال جاری نیز رشدی 152 هزار تنی داشته است.   خرداد ماه: در این ماه روند صعودی تقاضا همچون ماه قبل و البته با شیب کمتری ادامه یافته است و تقاضا در خرداد ماه سال جاری نسیت به اردیبهشت 55 هزار تن افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 62 هزار تنی داشته است تا اختلاف تقاضای دو سال باز هم کاهش یابد. یکی از اصلی ترین دلایل این افزایش تقاضا افزایش 93 هزار تنی حجم عرضه ها است. به نظر می رسد با توجه به اقزایش شدید عرضه ها حجم تقاضا می توانست بیشتر هم باشد ولی به دلایلی چون قرار داشتن در ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضا در این ماه نسبت افزایش تقاضا با افزایش عرضه ها همخوانی کامل ندارد.   تیر ماه: در این ماه حجم تقاضا همانند حجم عرضه ها نسبت به مرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 407 هزار تن رسید. در مقابل در این برهه در سال گذشته تقاضا در مدار صعودی قرار داشته و تحت تاثیر افزایش بودن قیمت نفت و قیمت های پایه قرار داشته است. در تیر ماه سال گذشته تقاضا بسیار زیاد بوده و برابر با 756 هزار تن است و نزدیک به 348 هزار تن بیشتر از تقاضای 407 هزار تنی تیر ماه سال جاری است که اختلاف بسیار فاحشی است و تنها خروجی آن افزایش شدید سطح همومی قیمت ها در سال گذشته است.   همانطور که در نمودار مشخص است نیمه اول سال گذشته مصادف است با روند صعودی نفت و محصولات پلیمری و در نتیجه تقاضا میل به صعود زیادی داشته و در خرداد و تیر ماه سال گذشته نیز تقاضا افزایش را تجربه کرده است ولی همچنان تقاضای سال جاری بیشتر از سال گذشته است.   در نهایت باید ذکر کرد که این حجم تقاضا در مقابل حجم عرضه های تیر ماه سال جاری حجم منطقی محسوب می شود، زیرا در این ماه نزدیک به 327 هزار تن عرضه وجود داشته است و حجم تقاضای 407 هزار تنی کلا 80 هزار تن بیشتر از عرضه است
...

ادامه مطلب
آمار ,معاملات, مواد پلیمری, بورس کالا

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا ۹۵/۷/۶

 در این بخش ، آمار معاملات مواد پلیمری، پلاستیکی و سایر محصولات و تولیدات این حوزه در بورس کالا به صورت روزانه ارائه می گردد....

ادامه مطلب
گزارش , آمار ,معاملات, محصولات ,پلیمر,بورس کالا

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا ۹۵/۰۶/۲۶

 در این بخش ، آمار معاملات مواد پلیمری، پلاستیکی و سایر محصولات و تولیدات این حوزه در بورس کالا به صورت روزانه ارائه می گردد....

ادامه مطلب
محصولات
تصاویر